Est - Est - Est

 

 

 

Medlemskap

 

För medlemskap i EST betalar du bara 250 kr/år (300 kr för dem som önskar information per brevpost). Avgiften används bl.a. till subventioner av olika evenemang.
Blir du medlem efter 1:a september gäller årsavgiften även för det följande året.

 

Vill du bli medlem, gör så här!
1. Mejla till info@3est.se namn, adress, telefonnummer (fast och mobil) samt den e-postadress du vill använda.

2. Sätt in årsavgiften på Bankgiro 761-2138
Glöm inte att ange ditt namn!

Du är även välkommen att besöka våra evenemang några gånger utan att vi ställer krav på medlemskap. Anmäl intresse på info@3est.se

 

»